VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Subsidiebedragen

 
In onderstaande tabel zijn de subsidiebedragen per module te vinden: