Programmamanagement door    

 

Aanvragen voucher

 

Koplopersvouchers zijn bedoeld voor ggz-instellingen die niet in aanmerking komen voor subsidie van modules C1 en C2. Deze instellingen kunnen aanspraak maken op de voucher wanneer uit de nulmeting blijkt dat zij de resultaatsverplichten van modules C1 en C2 al (verregaande) hebben gerealiseerd. 

 

Het doel van de voucher is innovaties op het gebied van eHealth door koplopers te ondersteunen. Bij de aanvraag van de subsidie door middel van een voucher is de commitment van minstens één ketenzorgpartner verplicht.

 

Subsidiebedragen voucher

 

In onderstaande tabel staan de voucherbedragen die instellingen van verschillende grootte kunnen aanvragen: 

 

 
  • Groot: instellingen met een omzet verzekerde ggz-zorg van >€10 miljoen
  • Midden: instellingen met een omzet verzekerde ggz-zorg tussen €5 miljoen en €10 miljoen
  • Klein: instellingen met een omzet verzekerde ggz-zorg tussen €2 miljoen en €5 miljoen
  • Zeer klein: instellingen met een omzet verzekerde ggz-zorg tussen €500.000 en €2 miljoen
 
 

Hoe werkt de aanvraag van een voucher?

De aanvraag van de voucher gaat in twee stappen:
 
Stap 1
Een instelling die een voucher wil aanvragen kruist op het Aanvraagformulier VIPP 3 het bijbehorende vakje aan. Dit aanvraagformulier wordt ook gebruikt voor het aanvragen van de modules A, B, en C.
 
De deadline van deze stap is 1 mei 2019.
 
Stap 2
Per project dient één instelling via het Subsidieportaal van DUS-I een aanvraag voor projectsubsidie in. Deze aanvraag bevat de concrete activiteiten die worden verricht, de begroting en de afspraken die alle betrokken ggz-instellingen daarover hebben gemaakt. 
 
De betrokkenheid van de ondersteunende instellingen moet in de aanvraag van de projectsubsidie opgenomen zijn, en wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de toelichting in het activiteitenplan. In deze toelichting moet ook worden opgenomen welke kosten ondersteunende ggz-instellingen ten behoeve van het project maken. 
 
De daadwerkelijke aanvraag van de voucher mag ook van een latere datum dan 1 mei 2019 zijn (mits stap 1 is uitgevoerd).
 

Welk bedrag moet een instelling voor een voucher aanvragen en achteraf verantwoorden?

Een instelling maakt een begroting voor een voucherproject. Bij de aanvraag van de voucher wordt de helft van het totaalbedrag van deze begroting als subsidie aangevraagd. De verantwoording achteraf gaat niet alleen over het aangevraagde bedrag, maar ook over het totaalbedrag van het project.

 

Uitbetaling subsidie

Het bedrag van de voucher wordt verdeeld over de resterende maanden van de regeling en maandelijks uitgekeerd.
 
 

Toetsen plannen voucher

Komt u volgens de nulmeting in aanmerking voor een voucher, maar twijfelt u nog of uw voucherproject in aanmerking komt? U kunt uw plannen vrijblijvend voorleggen aan het programmabureau VIPP GGZ. Vul hiervoor de Projectbrief Voucher in, en stuur deze naar info@vippggz.nl.