Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Inschrijving VIPP GGZ start op 1 mei, nulmeting in april

Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van de VIPP regeling voor ggz.
Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

De start van de inschrijving is een maand verschoven, omdat de publicatie van de regeling ook een maand is opgeschoven.


Aanmelding geschiedt op basis van een nulmeting (die in april wordt uitgevoerd) en een aanvraagformulier. In maart ontvangen de bestuurders van de ggz instellingen die in aanmerking komen voor de subsidie een oproep voor het deelnemen aan de nulmeting. De nulmeting betreft een online vragenlijst waarin de instelling wordt gevraagd naar de stand van zaken in hun instelling ten aanzien van bijvoorbeeld het gebruik van eHealth, de wijze van vastleggen van patiëntgegevens en het elektronisch versturen van recepten naar de algemeen apotheek. Zodra het aanvraagformulier gereed is, zullen we deze ook verspreiden. Toetsing van het behalen van de doelen gebeurt achteraf middels een audit in de eerste twee kwartalen van 2020. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten ook zelf een investering doen. De hoogte van de subsidie is vastgesteld op basis van 50% van de verwachte uitgaven.


De regeling kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent.  Aanmelding geschiedt niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Schulten via info@vippggz.nl.

 

 

Gerelateerde items