Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

12-03-2018 Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst ggz aanbieders

Geachte bestuurder,

 

Op 1 april 2018 zal de VIPP GGZ regeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. In de maand april vindt de nulmeting plaats. Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van deze VIPP-regeling voor ggz.

 

Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

U heeft, als aanbieder, mogelijk veel vragen over deze regeling.

  • Wat zijn de voorwaarden van deze regeling?
  • Kan iedereen deelnemen?
  • Waar moeten we als aanbieder aan voldoen?
  • Wanneer en hoe kan ik inschrijven?

 

Om u de kans te geven al deze, en nog veel meer, vragen beantwoord te krijgen en volledig voorbereid te zijn, organiseert het programmateam een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we u meenemen in het programma en is er voldoende ruimte gereserveerd om vragen te stellen en met elkaar te sparren over de realisatie van de doelen door u als aanbieder.

 

Programma

Het programma voor alle voorlichtingsbijeenkomsten is hetzelfde:

 

  • 13:30 – 14.00 uur inloop
  • 14.00 – 15.00 uur presentatie van de regeling
  • 15.00 – 16.00 uur in kleine groepjes uiteen om uw vragen te kunnen beantwoorden en te sparren over realisatie van de doelen
  • 16.00 – 17.00 uur afsluiting met een hapje en drankje om na te praten en ideeën uit te wisselen

 

Data en locaties

Per bijeenkomst zijn er dertig plekken beschikbaar. We vragen u dan maximaal twee personen, die belast worden met de VIPP GGZ regeling binnen uw organisatie, in te schrijven voor één van de bijeenkomsten.

 

27 maart Amersfoort

De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

 

29 maart Eindhoven

GGZ Eindhoven – Het BadLab
Doctor Poletlaan 72
5626 ND Eindhoven

 

9 april Amsterdam

Restaurant Freud
Spaarndammerstraat 424
1013 SZ Amsterdam

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@vippggz.nl, hier kunt u ook terecht voor al uw vragen. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar GGZ Connect.


Met vriendelijke groet,

Margon Tuinstra,
Programmamanager VIPP GZZ

Gerelateerde items