Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

01-05-2018 127 ggz aanbieders aan de slag met nulmeting

127 ggz aanbieders hebben gisteren de inloggevens voor het invullen van de vragenlijst van de nulmeting ontvangen. Deze instellingen hebben kenbaar gemaakt dat zij de nulmeting willen invullen. Op basis van de uitkomsten van nulmeting kunnen zij bepalen waar ze staan ten opzicht van de doelen van VIPP GGZ en voor welke modules zij zich in kunnen schrijven. De instellingen kunnen tot 21 mei de online nulmeting invullen.

 

De publicatiedatum van de regeling VIPP GGZ in de Staatscourant is begin juni. Op basis van het rapport van de nulmeting kunnen ggz aanbieders zich, vanaf juni tot 1 september 2018, inschrijven voor de VIPP GGZ-regeling. Zonder rapport van de nulmeting is het niet mogelijk om aan de regeling deel te nemen.

 

Heeft uw instelling geen inloggegevens ontvangen en wilt u toch mee doen, dan kunt u dat t/m 4 mei kenbaar maken bij het programmateam via info@vippggz.nl .

 

VIPP GGZ
Deze regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

Vragen over de regeling kunt u stellen via info@vippggz.nl. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar www.vippggz.nl.

Gerelateerde items