Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten VIPP GGZ kwamen naar u toe


 

1 mei is VIPP GGZ van start gegaan met de nulmeting. De nulmeting is een online (beveiligde) vragenlijst om de stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen van VIPP GGZ te meten.

 

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

  
De afgelopen maanden heeft het programmateam door het

hele land voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over deze nieuwe VIPP GGZ regeling.
 

Tijdens deze bijeenkomsten werd de regeling plenair toegelicht en was er in kleine groepjes ruimte om vragen te stellen.

 

  • We mochten aftrappen in het BadLab op locatie bij GGzE in Eindhoven.
  • Twee bijeenkomsten in het midden van het land in Amersfoort.
  • Eén in restaurant Freud te Amsterdam.

Na afloop was er gelegenheid om onder genot van een drankje met elkaar na te praten en de eerste gedachtes over de regeling uit te wisselen.

De veel gestelde vragen zijn opgenomen op www.vippggz.nl

 

Gerelateerde items