Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Inschrijving VIPP GGZ begin juli


De inschrijving op de regeling VIPP GGZ start vanaf begin juli, dit in tegenstelling tot eerdere berichten. De publicatiedatum van de regeling VIPP GGZ in de Staatscourant is verschoven naar begin juli, omdat het ministerie van VWS en GGZ Nederland nog in overleg zijn over de toepassing van de standaarden in de regeling. De inschrijving op de regeling zal naar verwachting plaatsvinden van 1 juli tot 1 oktober 2018.

 

Nulmeting
113 instellingen hebben de nulmeting al ingevuld. De komende weken zal het programmateam de nulmetingen doornemen en aanvullende vragen stellen over de gegeven antwoorden. Daarna ontvangt elke instelling het rapport. Op basis van dit rapport kunnen ggz aanbieders, vanaf juli tot 1 oktober 2018, zich inschrijven voor de VIPP-regeling voor ggz.

VIPP GGZ
Deze regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

Vragen over de regeling kunt u stellen via info@vippggz.nl. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar www.vippggz.nl.

Gerelateerde items