Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

20-06-2018 Ontwikkelingen VIPP GGZ

Sinds november 2017 zijn het ministerie van VWS en GGZ Nederland in gesprek over de invulling en startdatum van de VIPP GGZ regeling.


Medio mei is GGZ Nederland voor het eerst formeel geïnformeerd over het voornemen van het ministerie om het MedMij afsprakenstelsel verplichtend op te nemen. Dit betekent een verzwaring van de eisen waar u, samen met uw ICT-leverancier, aan moet voldoen.


Vanwege deze koerswijziging heeft GGZ Nederland afgelopen vrijdag in een brief (zie bijlage) het voorstel gedaan aan het ministerie om de publicatie van de regeling op te schorten tot uiterlijk 1 november aanstaande. Tot die tijd heeft het ministerie nog een aantal toezeggingen te concretiseren en formaliseren en kan GGZ Nederland ondertussen de impact van de wijzigingen in de regeling toetsen bij de instellingen die deelnemen aan de nulmeting.


We verwachten dat er uiterlijk 1 november 2018 een definitief besluit genomen gaat worden over de integrale regeling. We gaan er daarbij vanuit dat de start- en einddatum van de regeling met minimaal dezelfde periode opschuift. De publicatiedatum van 1 juli wordt dus niet gehaald. Een nieuwe/aanvullende nulmeting is waarschijnlijk niet nodig.


Zodra we een reactie van het ministerie van VWS hebben ontvangen en/of er andere ontwikkelingen zijn, stellen we u hier van op de hoogte.

Brief VIPP GGZ aan VWS

Gerelateerde items