Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Nulmeting klaar, wat nu?

De nulmeting is ingevuld en de rapportage is ontvangen, waardoor bekend is voor welke modules de instelling in aanmerking komen en subsidie kunnen aanvragen. Wat zijn nu de eerstvolgende stappen?
 
  1. Beslis voor welke modules de instelling zich gaat inschrijven. Let op: voor de subsidie geldt een resultaatsverplichting. Bij deelname moeten de bijbehorende normen zoals omschreven in de Staatscourant op 1 februari 2021 behaald zijn. Zo niet, dan moet (een deel van) de ontvangen subsidie teruggevorderd worden.
  2. Ga na of er een gebruikersvereniging is voor jouw EPD- of EVS-leverancier en sluit hier eventueel bij aan. Neem hiervoor contact op met je ICT-leverancier.
  3. Ga met je ICT-leverancier om de tafel en bespreek de wensen en mogelijkheden.
  4. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar DUS-I. De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier zijn te vinden op https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-3.
  5. Selecteer in een zo vroeg mogelijk stadium een auditpartij. De auditor moet NOREA gecertificeerd zijn en VIPP audits mogen uitvoeren. Een lijst van geschikte auditors staat op de website van VIPP GGZ (link). Vraag de auditor direct naar input, zodat hij of zij kan inschatten of de normen naar verwachting gehaald gaan worden. 
 
Gerelateerde items