Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Extra tips invullen aanvraagformulier DUS-I

De deadline om subsidie aan te vragen van 1 mei 2019 nadert. Instellingen hebben nog twee weken de tijd om het aanvraagformulier naar DUS-I op te sturen. Hieronder enkele tips bij het invullen:
 
Tijdnood?
Mocht een instelling haar gegevens nog niet compleet hebben, dan kan het aanvraagformulier gedeeltelijk opgestuurd worden. Na 1 mei 2019 mogen eventuele wijzigingen nog doorgevoerd worden, als de initiele aanvraag voor die datum maar binnen is. Er kunnen echter geen extra modules meer worden aangevraagd. Na 1 mei kunnen alleen ontbrekende stukken worden aangevuld, indien er stukken in het dossier ontbreken zal al DUS-I daarom vragen. 

 

DAEB de-minimisverklaring

In vraag 15 wordt om de de-minimisverklaring gevraagd, indien de aanvraag voor VIPP GGZ subsidie minder is dan €500.000.

 

DAEB-overeenkomst

De DAEB-overeenkomst op pagina 6 van het aanvraagformulier moet elke instelling die subsidie aanvraagt invullen. Ook de akkoordverklaring op pagina 5 de 3 is verplicht.

 

Handtekening

Op de plek van een handtekening mag een digitale handtekening ingevoegd worden. Het is ook mogelijk om het ingevulde aanvraagformulier uit te printen en op de aangegeven plaats te ondertekenen met pen. Vervolgens document scannen en opsturen naar vipp3@minvws.nl.

 

Eigen verklaring

Bij de aanvraag wordt een eigen verklaring gevraagd dat de ggz-instelling in aanmerking komt voor de aangevraagde modules. De rapportage van de nulmeting is hiervoor voldoende. Deze kan als bijlage bij de mail aan DUS-I worden toegevoegd.

Verwerkingstijd kan oplopen

Gezien de vele aanvragen die bij DUS-I binnenkomen, kan het even duren voor er een reactie komt. Binnen een paar dagen wordt er een ontvangstbevestiging gestuurd. Is dit niet het geval, neem dan contact op met DUS-I via vipp3@minvws.nl.

Gerelateerde items