Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Ggz Appwegwijzer gaat inzicht bieden in functionaliteit en kwaliteit van gezondheidsapps

Door: Rimmert Brandsma, projectleider eHealth MIND

De appstores van Apple en Google bevatten honderdduizenden apps, die zich in meer of mindere mate richten op de gezondheid van mensen. Er zijn waarschijnlijk echter slechts een paar honderd apps, die écht bijdragen aan de gezondheid van mensen. Tussen al die duizenden apps een goed passende vinden is daarom als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Binnen de ggz is dan ook dringend behoefte aan het vergemakkelijken van deze zoektocht. De Ggz Appwegwijzer moet hierbij helpen. Belangrijkste doelgroepen van de wegwijzer zijn zorgvragers én zorgverleners. Hier onder volgt een kort verslag van de voortgang van dit project.

 

 

Veel mensen zijn nog terughoudend in het gebruik van gezondheidsapps. Dit was een van de uitkomsten van een enquête, die MIND dit jaar onder haar achterban heeft gehouden. Van de 1.100 respondenten gaf 62% aan de laatste drie maanden geen gezondheidsapp gebruikt te hebben. Als belangrijkste redenen worden aangegeven: onduidelijkheid over kwaliteit en functionaliteit en twijfels over de bescherming van de privacy. Mensen die de laatste drie maanden wel een of meer gezondheidsapps gebruikt hebben doen dit vaak in combinatie met een behandeling. Deze mensen gebruiken dan niet zo zeer losse apps, maar modules van gesloten e-health platforms van aanbieders als Minddistrict, Karify en Therapieland. De vrij verkrijgbare gezondheidsapps in de stores van Apple en Google (met uitzondering van de stappentellers en meditatieapps) gebruiken mensen niet tot nauwelijks, ook niet de goede apps. Hiermee blijft de kans op gezondheidswinst voor een deel onbenut.

 

Binnen het VIPP-programma van VWS werkt MIND in coproductie met GGZ Nederland en haar leden aan de realisatie van de Ggz Appwegwijzer. De Ggz Appwegwijzer moet de zoektocht naar mogelijke geschikte apps makkelijker maken, niet alleen voor cliënten en hun naasten, maar ook voor verwijzers en behandelaren. Bedoeling is dat in het eerste kwartaal volgend jaar een digitale bibliotheek wordt opgeleverd met informatie over de functionaliteit en kwaliteit van voor de ggz relevante gezondheidsapps. De Ggz Appwegwijzer start met informatie over minimaal 30 verschillende apps. Willekeurige voorbeelden van dergelijke apps zijn: ‘Calm Harm’, ‘Goalie’, ‘Nice Day’, ‘Panic Shield’, en ‘Temstem’. Gaandeweg wordt de bibliotheek verder uitgebreid met informatie over andere apps en andere e-health toepassingen, die relevant zijn voor de ggz. De apps worden in twee trappen gecontroleerd en getest.

In de eerste trap wordt een app in detail op ruim honderd punten gecontroleerd. Deze controlepunten zijn toegespitst op drie hoofdpunten, namelijk:  gebruiksvriendelijkheid, (bewezen) effectiviteit en dataveiligheid. Hoe kritischer de toepassing van de app, hoe gedetailleerder de beoordeling. Een app die bijvoorbeeld alleen algemene informatie geeft, maar geen persoonlijke gegevens verwerkt, wordt voornamelijk beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid en op de betrouwbaarheid van de bronnen, waarop de informatie is gebaseerd. Een app bijvoorbeeld, zoals een moodtracker, die persoonlijke gegevens verzamelt en persoonlijke aanwijzingen geeft, is veel kritischer in het gebruik. Een dergelijke app wordt daarom meer in detail gecontroleerd op wetenschappelijke en praktische onderbouwing en op bescherming van de privacy. Mensen die speciaal hiervoor getraind zijn doen de beoordeling op deze punten. Hierbij maken we gebruik van de expertise van Orcha, een toonaangevende internationale organisatie voor de beoordeling van gezondheidsapps.

 

In de tweede trap gaat een team met een mix van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals een app een korte tijd intensief testen. Dit testteam zijn we nu aan het samenstellen. Dit team gaat in de praktijk ondervinden of een app kan waarmaken wat wordt beloofd en of de app voldoende vertrouwen wekt. Ook wordt een beeld gevormd in hoeverre een app zelfstandig of in combinatie met een behandeling gebruikt zou kunnen worden. Uiteindelijk moet deze test leiden tot een korte recensie. Deze recensie in combinatie met de scores op gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en dataveiligheid moeten een realistische en transparante indruk geven van de functionaliteit en kwaliteit van de app. Deze informatie wordt in de Ggz Appwegwijzer opgenomen en toegankelijk gemaakt vanuit verschillende zoeksleutels.

 

De komende maanden gaan we minimaal dertig verschillende apps controleren en testen. Hierbij proberen we nog uit te vinden hoe we de informatie uit de controles en tests het beste kunnen aanbieden. De informatie moet beknopt en helder zijn, maar tegelijkertijd ook gedetailleerd genoeg zijn om een gedegen beeld te kunnen vormen. De voortgang van het project wordt regelmatig besproken met de klankbordgroep. Hierbij zijn vertegenwoordigers van verschillende ggz-instellingen betrokken. In de loop van februari verwachten we de eerste versie van de Ggz Appwegwijzer op te leveren. Tegen die tijd zullen we ook ggz-instellingen benaderen met het verzoek apps te testen, vanuit de voorwaarden die gesteld zijn aan de toekenning van de VIPP-subsidie aan deze instellingen. Sommige instellingen lopen hier op voor en helpen nu al mee met het testen van apps.

 

Voor vragen of suggesties naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Rimmert Brandsma, projectleider eHealth MIND via rimmert.brandsma@wijzijnmind.nl.

Gerelateerde items