Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

30-03-2020 VIPP 5 voor ziekenhuizen

In februari publiceerde het ministerie van VWS de VIPP 5 regeling voor medisch specialistische zorg. Deze regeling stimuleert de gegevensuitwisseling tussen medisch-specialistische behandelcentra onderling en met patiënten.

Onderdeel van de regeling is het twee-richtingenverkeer tussen PGO en behandelcentrum en de uitwisseling tussen behandelcentra onderling. Deze behoefte wordt ook in de ggz herkent, maar de VIPP 5 regeling is alleen toegankelijk voor ziekenhuizen. GGZ Nederland zal met VWS in gesprek gaan over de mogelijkheden een dergelijke regeling voor de ggz te realiseren.

Gerelateerde items