Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

17-06-2020 Jaarverslag 2019

VIPP GGZ succesvol van start.

Uit: Jaarverslag 2019 GGZ Nederland

 

GGZ Nederland voert het programmamanagement voor VIPP GGZ, het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Dit is een subsidieregeling voor ggz-instellingen waar het ministerie van VWS 45 miljoen euro voor beschikbaar heeft gesteld. Het programmateam ondersteunt ggz-instellingen bij het succesvol doorlopen van deze regeling.


Dossiergegevens delen
Een belangrijk onderdeel van VIPP GGZ is het delen van dossiergegevens met patiënten, zodat zij meer regie over hun gezondheid kunnen voeren. Een ander doel is het vergroten van de medicatieveiligheid in de ggz door het digitaal uitwisselen van recepten met apotheken en het verifiëren van medicijnen bij het voorschrijven van nieuwe medicatie. Daarnaast wil VIPP GGZ het gebruik van eHealth voor, tijdens en na de behandeling vergroten.


Doelen bereiken
Om de doelen rond gegevensuitwisseling met patiënten en apotheken te bereiken, moet verregaande gegevensstandaardisatie plaatsvinden. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde zorginformatiebouwstenen (zibs). Uitwisseling van de gegevens zal plaatsvinden volgens het MedMij afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt.

 

Succesvolle start voor en met deelnemende instellingen 
Instellingen konden tot 1 mei 2019 inschrijven op de regeling. Uiteindelijk ontvingen 88 ggz-instellingen een subsidiebeschikking. Daarmee bereikt de regeling meer dan 85% van de ggz-patiëntenpopulatie in de  Zorgverzekeringswet. 

 

In september namen de projectleiders deel aan de eerste, goedbezochte projectleidersbijeenkomst. Samen met VWS concludeerde GGZ Nederland dat de VIPP GGZ regeling succesvol van start is gegaan.

 

Investeren in leveranciersmanagement
Tien gebruikersverenigingen van ggz-instellingen schreven in op financiële ondersteuning voor het inbouwen van gegevensstandaarden (zibs) door ict-leveranciers. Op die manier zijn de benodigde ict-aanpassingen in Elektronisch patiëntendossier en Elektronisch voorschrijfsysteem snel beschikbaar op de werkvloer in de ggz-instelling. Ook kan het geld gebruikt worden voor de daadwerkelijke uitwisseling van de gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Door een aanvulling op de regeling die VWS in december publiceerde, maken we een extra investering van 4,5 miljoen euro mogelijk. 

 

Goede randvoorwaarden creëren
Het VIPP GGZ programmateam heeft zich hard gemaakt voor het realiseren van de technische randvoorwaarden door onze partners, zoals MedMij, NICTIZ, VZVZ en het programma Digitale toegang van het ministerie van VWS. Het team ondersteunt ook gebruikersverenigingen en ict-leveranciers bij het realiseren van de systeemaanpassingen, bijvoorbeeld door het verstrekken van functionele specificaties en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

 

Ook verschaffen ze proactief duidelijkheid bij de eindaudit en - in samenwerking met VWS - een regeldrukarme eindverantwoording. Het team staat bovendien elke dag klaar voor individuele instellingen om vragen te beantwoorden en voorlichting te geven. Zo draagt het VIPP GGZ programmateam stevig bij aan het succesvol behalen van de VIPP GGZ doelen door ggz-instellingen. 

 

 

Gerelateerde items