Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

16-10-2020 LSP+ voor VIPP GGZ en VG VIPP

LSP+ gaat ook de ggz ondersteunen voor deelname aan MedMij. 

Sinds eind 2019 is LSP+ een Dienstverlener Zorg Aanbieder (DVZA) binnen het MedMij-stelsel. Onlangs is besloten om naast de gegevensdienst Medicatie ook de gegevensdienst BgGGZ conform MedMij-standaarden te ontsluiten voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s).  Alles wordt nu in het werk gesteld om de ontsluiting van alle BgGGZ-zibs binnen de termijnen van de VIPP GGZ te realiseren. LSP+ is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die aangesloten zijn of aan gaan sluiten op het LSP.

LSP en LSP+
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is de centrale component van de zorginfrastructuur AORTA. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het LSP is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd. Het werkt volgens de standaarden en afspraken in het AORTA-afsprakenstelsel en is NEN751x-gecertificeerd.

Ggz-instellingen maken in het kader van de VIPP GGZ regeling al gebruik van het LSP voor het ophalen van medicatieverstrekkingen en het verzenden van medicatievoorschriften (vooraankondiging). In samenwerking met het Programma Medicatieoverdracht is LSP+ aangepast om medicatiegegevens ook te kunnen ontsluiten naar PGO’s (conform MedMij). Binnenkort wordt daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om de Basisgegevensset voor de ggz (BgGGZ) te delen via het LSP en LSP+ op basis van de internationale HL7 FHIR standaard.

Het LSP+ bouwt voort op de bestaande LSP-infrastructuur. Een zorgaanbieder die is aangesloten op het LSP kan ervoor kiezen om via LSP+ deel te nemen aan MedMij. De patiënt kan dan door LSP+ via het LSP vragen stellen aan het informatiesysteem van de zorgaanbieder. Dit gaat dan op dezelfde manier als zorgaanbieders die elkaar bevragen via het LSP. De patiënt maakt daarbij gebruik van DigiD.

Vrijgevestigden ggz en andere sectoren
LSP+ wordt niet alleen klaargemaakt als DVZA voor de ggz, maar ook voor andere sectoren zoals de ziekenhuizen (VIPP5), huisartsen (regeling OPEN) en apotheken. Ook zal LSP+ geschikt worden gemaakt als DVZA voor vrijgevestigden in de ggz in het kader van de zojuist verschenen regeling VG VIPP. 

Project LSP+
Het project LSP+ is al meer dan een jaar bezig. Eind 2019 werd LSP+ al gekwalificeerd als DVZA voor de medicatieverstrekkingen, vervolgens huisartsgegevens en allergieën en intoleranties. Het LSP+ is reeds in verschillende regio’s operationeel en daar is ervaring opgedaan met uitwisseling van medische gegevens met de patiënt. Inmiddels is LSP+ volledig operationeel. De komende periode wordt LSP+ verder uitgebreid met de standaarden BgGGZ, BgZ en PDF/A-correspondentie. 

Interesse vanuit leveranciers en zorgaanbieders
Meerdere IT-leveranciers en ggz-zorgaanbieders hebben belangstelling getoond voor LSP+. Het project is in gesprek met een aantal partijen over de gezamenlijke realisatie. Neem voor meer informatie contact op met productmanager ggz, Zweder Bergman

 

Gerelateerde items