Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

13-07-2021 Vooraankondiging: Wijzigingen regeling

Er worden drie wijzigingen doorgevoerd in de VIPP GGZ regeling subsidiëring fase 3. 

De zib Vrijheidsbeperkende maatregelen vervalt
De zib Vrijheidsbeperkende maatregelen is in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) achterhaald en dus niet meer relevant om in te bouwen. Deze is vervangen door de zib Vrijheidsbeperkende interventie in de 2020 publicatie van de zib. Deze laatste is geen onderdeel van de VIPP GGZ kwalificatie en audit van de leverancier.

Toegankelijkheidsverklaring mag via eigen model
Naast het model voor de Toegankelijkheidsverklaring zoals gepubliceerd op digitoegankelijk.nl, kunnen ggz-instellingen er ook voor kiezen om een eigen toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen. Hierin moet in ieder geval staan:

  • dat het platform toegankelijk is voor mensen met een (visuele) beperking;
  • wat de huidige staat van het platform is ten aanzien van de toegankelijkheid;
  • hoe de instelling de toegankelijkheid van het platform in de toekomst borgt.

De meetmethode in de authenticatiemethode en de resultaatverplichting worden gelijkgetrokken
De meetmethode ten aanzien van authenticatiemethode (in handboek) kwam niet overeen met de norm (in resultaatverplichting). Het handboek is hierop aangepast.

"Indien dit niet op tijd beschikbaar is voldoet DigiD versterkt” wordt vervangen door: "Indien dit niet op tijd beschikbaar is, voldoet tweefactorauthenticatie."

Zodra deze wijzigingen gepubliceerd zijn, zullen wij een mail uitdoen aan de projectleiders.

Gerelateerde items