Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

11-11-2021 All-to-alltesten MedMij

Het programmateam VIPP GGZ en MedMij organiseren op dit moment samen all-to-alltesten voor ICT-leveranciers die actief zijn bij ggz-instellingen, in combinatie met PGO’s. 

VIPP GGZ is het tweede programma (na VIPP OPEN) dat met deze testen aan de slag gaat. 

Om tot een succesvolle digitale uitwisseling van gegevens tussen behandelaren en patiënten te komen is het van belang dat alle schakels in de keten (van zorggebruiker tot zorgaanbieder) worden meegenomen. 

Gegevensuitwisseling in testomgeving
Dit doen we met behulp van all-to-alltesten. Hierin wisselen de gekwalificeerde combinaties van DVZA en EPD/EVS gegevens uit in de permanente testomgeving van MedMij met de verschillende deelnemende PGO’s. Voor eventuele issues die hieruit naar voren komen, kunnen we zo snel en efficiënt een oplossing vinden. Bij dit traject zijn naast MedMij ook het VIPP GGZ programmateam, de beheerorganisatie VZVZ en Nictiz betrokken. 

Ervaring OPEN
We gebruiken in dit traject ook de ervaring die we opdeden tijdens de testen met OPEN waardoor zorggebruikers hun huisartsgegevens nu in hun PGO kunnen ophalen. 

Belang voor ggz-instellingen en hun patiënten
Met de all-to-alltesten ondersteunen we het doel dat ggz-patiënten veilig, betrouwbaar en toegankelijk gezondheidsgegevens kunnen ophalen bij hun ggz-instelling. 

Heb je vragen aan MedMij over deze testen? Dan kun je contact opnemen met het MedMij-loket via info@medmij.nl

Gerelateerde items