Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

03-05-2022 Projectleiders delen successen

Op de slotbijeenkomst stonden meerdere projectleiders even in de spotlights.

Module A
 

Marcel Selier, GGZ Oost-Brabant
 

"Ons grootste succes is dat het gebruik van ons cliëntenportaal meer dan verdubbeld is, naar 25% van onze cliënten. Met behulp van de subsidie konden we voor het portaal nieuwe functionaliteiten ontwikkelen, zoals het digitaal aanvragen van herhaalrecepten. Een mooie toegevoegde waarde voor onze cliënten!"


Jasper Mater, Pro Persona

"Ik ben trots op het feit dat het cliëntportaal sinds halverwege vorig jaar beschikbaar is voor cliënten in de planbare zorg. De aandacht die de afgelopen maanden is uitgegaan naar het cliëntportaal heeft geresulteerd in een substantiële toename in het gebruik.

De verkregen subsidieverlenging heeft ons in de gelegenheid gesteld de koppeling tussen ons EPD en de DZVA te realiseren en te kwalificeren. Een tweede mijlpaal om trots op te zijn."


Module B

Bob Smits, Yulius

"Van de drie projecten is B1 het snelst geadopteerd door voorschrijvers. Binnen Yulius wordt ruim negentig procent van alle recepten digitaal verzonden. Meer veiligheid voor cliënten, minderwerk voor het secretariaat, minder gedoe met apothekers, kortom iedereen is er blij mee."
 

Ingrid Verkerk, ADHD Centraal

"Mijn grootste overwinning in het VIPP GGZ traject ten aanzien van module B was dat we op 30 juni 2021 konden concluderen dat 78 procent van de vooraankondigingen elektronisch via het LSP was verstuurd bij ADHDcentraal. Een percentage dat de daaropvolgende maanden alleen maar opliep!"


Module C

Barbara Wolters, GGZ Centraal

"Wij van GGz Centraal zijn trots dat we met behulp van de VIPP C subsidie behandelaren een goede basistraining hebben kunnen geven voor het gebruik van e-health en online behandelen. Ook zijn we trots op de ontwikkeling van een aantal modules die specifiek zijn én toch ook breed inzetbaar zijn. Mede hierdoor is het gebruik van e-health verdubbeld. We zien dat dit nog verder kan groeien. Daar richten we komende tijd op. 

Daarnaast zijn we ook hard bezig met de doorontwikkeling van het cliëntportaal. Denk bijvoorbeeld aan data science om goede richtlijnen voor e-health interventies op te kunnen stellen. Kortom: wij vervelen ons op dit punt zeker niet. Wordt vervolgd!"

Wietske van Norden, Pro Persona

"Ik ben trots op dat we als projectteam in een periode waarin de planbare zorg werd heringericht en met wisseling van projecteigenaren, in 5 maanden een livegang voor zershonder medewerkers hebben voorbereid. Dit inclusief het realiseren van meerdere koppelingen op processen die in ontwerp waren. 

In de laatste maanden voor de deadline hebben we de beweging van ‘VIPP is ICT’ naar ‘VIPP is van de hele organisatie’ en hebben we samen de doelen behaald."

  


 

Gerelateerde items