Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Het Informatieberaad Zorg

 

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nodig. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel.

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Zorgprofessionals en zorgpartijen werken aan een goed klimaat voor digitale zorg en e-health. Door met elkaar mooie inspirerende voorbeelden te delen en te werken aan schaalvergroting en verbetering. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en worden ze vaak beter geholpen. Bovendien krijgen mensen meer regie over hun gezondheid.

Dit doet het Informatieberaad aan de hand van vier outcomedoelen

  1. Medicatieveiligheid
  2. Patiënt centraal
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens

Samen werken we aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

Er zijn verschillende programma's en projecten die raken aan het werk van het Informatieberaad. Zo is er het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en is er een project Veilige Mail. De VIPP programma’s leveren eveneens een grote bijdrage aan de outcomedoelen van het Informatieberaad.

De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO (outcomedoel 2). Dit stelt patiënten in staat hun gezondheid beter te monitoren en zich beter voor te bereiden op gesprekken met hun zorverleners. Alle VIPP programma’s werken hieraan. De VIPP programma’s zorgen er ook voor dat de belangrijkste informatie rondom een patiënt gestandaardiseerd wordt vastgelegd (outcomedoel 4). Hierdoor kunnen systemen beter met elkaar praten, wat ook ten goede komt aan gegevensuitwisseling tussen zorgverleners (outcomedoel 1 en 3).

Meer informatie: informatieberaadzorg.nl