VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Verantwoordelijkheden ggz-instelling

 

De verantwoordelijkheden van een ggz-instelling voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk zijn

  1. Identiteit van patiënt verifiëren
  2. Checken of leverancier deelnemer bij MedMij is
  3. Contract aangaan met leverancier die aansluiting bij MedMij gaat regelen (of in huidig contract opnemen)
  4. Verwerkersovereenkomst aangaan met leverancier
  5. Leverancier controleren op nakomen afspraken verwerkersovereenkomst
  6. AVG
  7. Procedures omtrent calamiteiten gegevensuitwisseling
  8. Unieke zorgaanbiedersnaam bedenken
  9. Zorgaanbiedersnaam richting patiënten communiceren
  10. Contactpunt inrichten voor patiënten die gebruikmaken van PGO

Klik hier voor een uitgebreide toelichting van MedMij.