Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Dit zijn de eerste drie ggz-specifieke zibs. Deze zijn onderdeel van de uitbreiding op de VIPP GGZ regeling.

 

 • Kindcheck 
  Wanneer de situatie of conditie van een patiënt/cliënt risico's op kan leveren voor eventueel in het gezin aanwezige kinderen, moet de professional een Kindcheck uitvoeren. Dit betekent nagaan of er minderjarigen onder de zorg van de patiënt/cliënt staan. En zo ja of zij veilig zijn, in ontwikkeling belemmerd worden of hulp nodig hebben. Klik hier voor de documentatie betreffende de zib.
   
 • Signaleringsplan 
  Een hulpmiddel om dreigende terugval of een crisissituatie (en mogelijk hierbij ontstane agressie of suïcidaliteit) tijdig te herkennen en te voorkomen.

  Het Signaleringsplan bevat een beschrijving van vroege voortekenen die een waarschuwingssignaal kunnen zijn. Daarnaast bevat het plan maatregelen die de patiënt/cliënt, naasten of hulpverleners kunnen nemen wanneer terugval dreigt of wanneer een crisis actueel is. Klik hier voor de documentatie betreffende de zib.
   
 • De compositie Behandelplan
  In een Behandelplan worden de wensen van de patiënt, de diagnose van de psychiater/regiebehandelaar, doelen en de uit te voeren behandeling opgenomen. Het behandelplan geeft richting aan patiënt en behandelaar om de afgesproken doelen te bereiken. De compositie Behandelplan is een verzameling van zibs. Klik hier voor de documentatie betreffende de zib.