VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Inleiding regeling

 

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

 

De VIPP GGZ regeling sluit aan op het door GGZ Nederland - op 12 december 2017 gepresenteerde - visiedocument @PATIENTConnect. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. Met de publicatie op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling van start gegaan, dit betekent dat ggz-instellingen zich vanaf nu kunnen aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021.