Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Aanvullende ggz-zibs 2020-2021 


Let op: deze zibs zijn niet subsidiabel en geen onderdeel van de regeling.

De ggz heeft in Module A1 en A2 gebruik gemaakt van een aantal zibs uit de Basisgegevens zorg (BgZ) en de e-Overdracht.

Toen het addendum op de regeling beschikbaar kwam, is de lijst van 42 aanvullende zibs opgesteld door nog een deel uit de BgZ en een deel uit de e-Overdracht daarin op te nemen. Nummers 33 tot en met 42 uit die lijst zijn speciaal voor de ggz gemaakte zibs. De ggz heeft echter in het kader van VIPP GGZ de taak op zich genomen om 25 nieuwe zibs te maken om de kern van het ggz-werk beter tot uitdrukking te laten komen bij gegevensuitwisseling.

De ggz-zibs overlappen dus een deel met de lijst van 42. De nieuwe ggz-zibs die niet meer in de lijst van 42 terecht konden komen, worden hier gepubliceerd.

Ze zijn ontwikkeld door de Redactieraad en vastgesteld door Regiegroep IB.

Zibs van Module A1 en A2


De 42 aanvullende zibs uit het addendum

 

Nieuwe zibs

 
 1. EQ-5D-5L  Documentatie.

.2. MANSA

.Documentatie.
 3. Positieve gezondheid   Documentatie.

 4. Risicotaxatie instrument HKT-R

.Documentatie.
 5. HoNOS+  Documentatie.
 6. Lifechart  Documentatie.
 7. Biografie  Documentatie.
 8. Compositie Intake & Diagnose  Documentatie.
 9. Risicotaxatie Instrument HCR 20  Documentatie
 10. Consumer Quality index CQi-GGZ&VZ  Documentatie
 11. Compositie Beëindiging van zorg  Documentatie