Programmamanagement door    

 

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke Gezondheidszorg


VIPP GGZ in minder dan 2 minuten
 


Introductie PGO's voor behandelaren
 


Slotbijeenkomst VIPP GGZ
 


Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Neem direct contact op of bekijk eerst de veelgestelde vragen.


Einde VIPP GGZ


In september 2022 is de regeling afgerond. Met vragen kunt u terecht bij Jaap Schrieke van de Nederlandse ggz.


In het kort

 

VIPP GGZ regeling ging over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Deze regeling droeg bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook gaf het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.


Ggz-appwijzer

Binnen de VIPP GGZ regeling ontwikkelden MIND en de Nederlandse ggz de ggz-appwijzer.