Programmamanagement door    

 

Verantwoording 

 

De regeling bestaat uit normen en doelen en kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent. De instelling toont achteraf, middels een audit, aan of de normen en doelen zijn behaald. Aanmelding geschiedt dus niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden.

Wel is een accountantsverklaring nodig om het subsidiebedrag te verantwoorden. De ggz-instelling moet aantonen dat er van overcompensatie geen sprake is en dat de gemaakte kosten in ieder geval het ontvangen subsidiebedrag overschrijden. 

Het ministerie van VWS leverde een standaard accountantsprotocol op.NB: een accountantsverklaring hoeft niet overlegd te worden als een instelling in de afgelopen drie belastingjaren minder dan € 500.000 staatssteun heeft ontvangen.