Programmamanagement door    

 

Monitor

 

Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling werd gemonitord of de geformuleerde ambities naar verwachting gerealiseerd werden. Voor instellingen was de monitor een moment om te zien hoe ver ze waren in het realiseren van de resultaatsverplichtingen. Voor het programmateam van VIPP GGZ gaf de monitor inzicht in onderdelen die extra ondersteuning behoeven. Tot slot kon het ministerie van VWS aan de hand van de monitor inschatten of het programma werkt zoals bedoeld.

Tijdens de looptijd van de regeling is op vijf momenten een monitor uitgevoerd.

Monitor 1: juni 2019

Monitor 2: december 2019

Monitor 3: juni 2020

Monitor 4: december 2020

Monitor 5: juni 2021

 

Audits

 

Het laten uitvoeren van de audit mocht op elk gewenst moment voor 1 april 2022. De gegevens die bekeken werden, gaan over een periode van dertig of negentig dagen voor de datum van de audit. Uit de audits moeten blijken dat de normen en doelen voor minstens negentig procent zijn behaald.
 

Auditor kiezen

Audits voor VIPP GGZ moesten worden uitgevoerd door onafhankelijke auditoren die verenigd zijn in NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. Het was niet mogelijk om af te wijken van deze lijst en zelf een auditpartij te kiezen.