Programmamanagement door    

 

Regeling

 

VIPP GGZ gaat over: 

  • beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid;
  • eenduidigheid in verslaglegging;
  • de uitwisseling van gegevens;
  • het vergroten van de medicatieveiligheid; 
  • het stimuleren van eHealth.

De regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

 

Subsidieregeling
De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling 45 miljoen euro beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor:

  • het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional;
  • het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt;
  • het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie;
  • de inzet van eHealth bij de behandeling.

 

Programmateam VIPP GGZ
De VIPP GGZ regeling sluit aan op het visiedocument @PATIENTConnect opgesteld door GGZ Nederland. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de VIPP GGZ doelstellingen. Met dit doel is het programmateam VIPP GGZ opgesteld. Dit team verzorgt onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling.

Met de publicatie op 29 oktober 2018 ging de VIPP GGZ regeling van start. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Op 7 maart 2019 heeft VWS een herziening van de regeling gepubliceerd en op 4 december 2019 is het addendum op de regeling gepubliceerd. 


Uitbetaling

Na de eerste uitbetaling wordt de toegekende subsidie maandelijks overgemaakt. Achteraf wordt door middel van een audit vastgesteld welke modules zijn behaald. Mocht er subsidie zijn uitgekeerd op een module die niet is behaald, dan moet de instelling het subsidiegeld van die module terugbetalen.

 

Direct naar: