Programmamanagement door    

 

Subsidie aanvragen voor modules

 

Invullen nulmeting verplicht om subsidie aan te kunnen vragen

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een instelling zich eerst aanmelden voor de nulmeting. Aan de hand van de nulmeting wordt vastgesteld voor welke modules de instelling in aanmerking komt. Aanmelden voor de nulmeting kan tot 31 januari 2019 door een mail te sturen naar nulmeting@vippggz.nl. 

 

Wanneer de instelling een rapportage heeft ontvangen met de uitkomsten van de nulmeting, kan zij subsidie aanvragen via het aanvraagformulier van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit kan tussen 1 november 2018 en 1 mei 2019.

Naast het invullen van het aanvraagformulier zijn de volgende stukken voor een aanvraag van subsidie nodig:

  • Een eigen verklaring dat de ggz-instelling in aanmerking komt voor de aangevraagde modules (dit is de rapportage van de uitgevoerde nulmeting).
  • Indien van toepassing, een de-minimisverklaring (met het ondertekenen van een de-minimisverklaring verklaart het bestuur van de ggz-instelling over de eerder verleende staatssteun). Deze is opgenomen in de bijlage van het aanvraagformulier.

Klik hier voor een stapsgewijze toelichting bij alle onderdelen van het aanvraagformulier.

 

 

Na verzending aanvraagformulier

De behandeltermijn voor een aanvraag is 13 weken. De instelling krijgt na het inzenden van het een volledige aanvraag een ontvangstbevestiging. In het geval van een onvolledige aanvraag krijgt de instelling het verzoek om de benodigde stukken alsnog aan te leveren. 

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, wordt de subsidie binnen één of twee maanden voor het eerst uitgekeerd. Dit hangt af van de datum van goedkeuring. Als de activiteiten later dan de goedkeuring van de aanvraag starten, dan wordt het eerste deel van de subsidie overgemaakt in de maand na de start van de activiteiten.

 

 

Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd van de regeling moet door een onafhankelijke IT-auditor worden vastgesteld of de resultaatsverplichtingen van de module zijn behaald. Lees hier meer over de verantwoording van het subsidiebedrag.